ანდრია დოლიძე

და­­ბა­და 1988 . თბი­ლის­ში. 2005/2008 წლებ­ში სწავ­ლობ­და თბი­ლი­სის იაკობ ნი­კო­ლა­ძის სა­ხე­ლო­ბის სამ­ხატ­­რო სას­წავ­ლე­ბელ­ში. 2014 წელს დაამთავრა თბი­ლი­სის სა­ხელ­­წი­ფო სამ­ხატ­­რო

აკა­დე­მი­, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი. 2006 წლი­დან აქ­ტი­­რად მო­ნა­წი­ლე­ობს სხვა­დას­­ვა პრო­ექ­ტებ­სა და გა­მო­ფე­ნებ­ში.

მუ­შა­ობს სხვა­დას­­ვა მე­დი­ებ­ში: ფერ­წე­რა, ვი­დეო, ფო­ტო, ქან­და­კე­ბა.

ნა­მუ­შევ­რე­ბი ინა­ხე­ბა კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ებ­ში - სა­ქარ­­ვე­ლო, შვე­დე­თი, დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი, თურ­ქე­თი.

ანდრია დოლიძის ნამუშევრები