თორნიკე დადიანი

და­­ბა­და 1990 ელს თბი­ლის­ში. 2011 წელს დაამთავრა თბი­ლი­სის სა­ხელ­­წი­ფო სამ­ხატ­­რო

აკა­დე­მი­, არქიტექტურის ფაკულტეტი;

2008 წლი­დან მო­ნა­წი­ლე­ობს სხვა­დას­­ვა პრო­ექ­ტებ­სა და გა­მო­ფე­ნებ­ში, -  დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ბელგია, რუსეთი;

მუ­შა­ობს სხვა­დას­­ვა მე­დი­ებ­ში: ფერ­წე­რა, გრაფიკა, ვი­დეო, ქან­და­კე­ბა.

ნა­მუ­შევ­რე­ბი ინა­ხე­ბა კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ებ­ში - სა­ქარ­­ვე­ლო, დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი, საფრანგეთი,

თურ­ქე­თი;

თორნიკე დადიანის ნამუშევრები