დაკავშირებული რეალობები

“დაკავშირებული რეალობები” სამი არტისტის (სეონგმინ იუკის, ფაიდონ გიალისის, გიორგი გედევანიძის) ერთობლივი პროექტია, რომლებიც გააერთიანა პერსპექტივასა და აღქმას, სამყაროსა და ფიზიკურ სხეულს შორის კავშირზე ექსპერიმენტის ინტერესმა.