აქამდე როგორ მოხვედი?

ვიდეო

ნამუშევარი შესრულდა გამოფენისთვის “ტრანსპორტი - კულტურის მატარებელი”, ბათუმი, საქართველო, 2020

3’03’’

ეს ვიდეო ლექსის ილუსტრირებაა. ლექსი ქართულია. მასში საუბარია დელფინების მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ ევოლუციის დროს, დაეტოვებინათ ზღვა და ათასი წლის განმავლობაში უკან დაბრუნებულიყვნენ, რათა ოკეანის ძუძუმწოვრები გამხდარიყვნენ. ამავდროულად მიმდინარეობდა ქართული დამწერლობის ევოლუციაც დაწყებული ასომთავრულიდან, რომელიც შეიცვალა ნუსხურით, რის შემდეგაც გვაქვს მხედრული და მას დღემდე ვიყენებთ. მოცემული ტექსტის თხრობაში გვხვდება ამ ორივე ფენომენის შესახებ დიალოგი, რომელიც ნათელყოფს მთვარის, ქარის, ტალღის და მსუბუქი რბოლის სიკეთით კეთების ზეგავლენის ძალას.

ქართულ ენაში სიტყვებს “სიკეთე” და “კეთება”, ერთი ფუძე აქვს.