ფრთოსანი რეპტილიები

გვანცა ჯიშკარიანი, ფრინველების სეზონურ გადაფრენასთან პარალელის გავლებით, დაუკვირდა ადამიანების მიგრაციის ზეგავლენას. ფრინველთა დაკვირვებიდან და ანთროპოლოგიიდან მაგალითის აღებით, აღადგინა გამოსახულებები და შექმნა არტეფაქტები - იმ მონაყოლივით შეუდარებელი, რომლებიც აღწერენ, რა რჩება ამ მასიური მოძრაობის უკან: ნეგატიური თუ შუალედური სივრცეები.